ENRU

Afrikos šokiai

Energija. Laukinė prigimtis. Atsidavimas ritmui. Visa tai apie ypatingus – Vakarų
Afrikos šokius, kilusius iš ryšio su Žeme ir ypatingų gyvenimo momentų tradicijos.
Vakarų Afrikos šokiai kibirkščiuoja aistra gyvenimui ir muzikai – jie tradiciškai šokami
tik pagal gyvą autentišką djembe ir kitų afrikietiškų muzikos instrumentų grojimą.
Unikalaus muzikos it šokio ryšio Lietuvoje moko ir į naują energingą patirtį kviečia
studijos „Afrikos šokiai“ vadovė, penkerius metus iš geriausių Vakarų Afrikos
muzikos ir šokių meistrų patirties besisemianti šokėja Ieva Žigaitė.

10