ENRU

Autentiško ryšio užsiėmimai

Autentiško ryšio užsiėmimai – tai pratimai, padedantys gilinti ryšį tarp žmonių, išmokti šnekėtis apie savo jausmus ir potyrius. Kadangi vienas iš autentiško ryšio principų – dabarties momentas, žaidimų metu lavinamas sąmoningumas, atpažinimas, kas vyksta manyje ir kaip galėčiau tai iškomunikuoti kitam žmogui, neapkaltinant jo, pasiliekant atsakomybę  už savo patyrimą sau. Tai pagalba pažinti skirtingas savo dalis ir sąmoningumo šviesa apšviesti netarnaujančius elgesio modelius ir įsitikinimus. Pratimų daugiaprasmiškumas kartais nustebina ir mus, vedėjus, kadangi visada paliekame edvės savoms užsiėmimo esmės interpretacijoms, kurių atsiranda labai įvairių, įdomių ir vis naujų, ir šių interpretacijų aptarimui. Tvirtai tikime tuo, kuo dalinamės – šie pratimai palengvina tarpusavio komunikaciją, bei atsuka dėmesį į tai, ko užsisukę kasdienybėje ir įsitvirtinusiuose elgesio modeliuose net nepastebime.

4