ENRU

Sutartinės ir tradiciniai šokiai su LJR

Esame Lietuvos jaunimo ramuva – organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra pažinti ir skleisti mūsų archaiškąją etninę kultūrą ir papročius, vienyti jaunimą ir lietuviškas tradicijas puoselėti kartu. Saulėtųjų naktų festivalyje kviesime visus į tradicinių šokių vakaronę ir susibūrimą prie ugnies, kartu giedant sutartines!

13